BESTUURSMEDEDELING

Het bestuur van BCH bedankt alle leden en vrijwilligers voor hun steun en inzet in 2017 en wenst iedereen een gezond 2018 met veel leuke activiteiten enz.

Er is veel goeds te melden over het voorbije jaar.
Vooral de kampioensclubmatch was een groot succes.
Janet de Graas heeft inmiddels al een aantal beardies met succes geplaatst en Els Vet heeft zich helemaal op ZooEasy gestort.
Ook de wandelingen en beardiedag, georganiseerd door onze vrijwilligers, zijn een succes.
Onze vereniging heeft inmiddels duidelijk een eigen identiteit getoond.
We hopen in 2018 door te gaan op de door ons en onze leden ingeslagen weg.
 


Op de ALV van 10 maart 2017 is mevrouw Yvette Beunk unaniem gekozen tot Voorzitter van BCH. We zijn blij met haar benoeming en heten haar van harte welkom. Mevrouw Dieneke Huijser danken we voor haar inzet bij de oprichting van onze vereniging.
Op onderstaande foto ziet u Yvette met de fanclub (Janet en Ben de Graas) van BCH.


Sinds 23 juni 2016 officieel erkend.
Na wat tegenwerking van sommige verenigingen betreffende de naam hebben we deze gewijzigd in Bearded Collie Holland.
De nieuwe naam klinkt ons en onze leden overigens beter in de oren. Met dank aan de klagers.
We zijn inmiddels op 23 juni 2016 officieel erkend door de Raad van Beheer.


Het bestuur bestaat uit:

Yvette Beunk
Joop Bijster                
Joke Bijster-van Winsen
 


 
- Voorzitter
- Penningmeester
- Secretaris

Wilt u ons steunen wordt dan lid en vul het inschrijfformulier in.

De contributie wordt laag gehouden (hoofdleden € 10,=, gezinsleden € 5,= en jeugdleden gratis).
Wordt u na 1 juli lid dan is de contributie voor hoofdleden € 5,- en gezinsleden € 2,50.

Aangesloten fokkers mogen hun pupkopers aanmelden voor een gratis lidmaatschap tot eind 2018.

INSCHRIJFFORMULIER online


Adverteren met Beardie-artikelen, workshops, opvang etc. is ook voor niet-leden gratis.
Stuur een e-mail met uw gegevens naar webmaster@beardedcollieholland.nl en wij plaatsen uw advertentie.


Info Raad van Beheer

Raadar 2016
Januari
Februari
Maart
April
Mei
Juni
Juli
Augustus
September
November
December

Raadar 2017
Januari

Februari
Maart
April
Mei
Juni
Raadar 2018

Reden van oprichting
Beste lezer, in 2015 is de BCH in oprichting gegaan en het aantal leden blijft stijgen.
Een vereniging waar ieders belangen behartigd worden en waar leden zich welkom kunnen voelen.

Hoofddoel is een transparante vereniging, die in eerste instantie het belang van de Bearded Collie voor ogen heeft, maar ook de eigenaren en fokkers niet vergeet.
Tevens zijn wij er om beginnende fokkers, indien gewenst, zoveel mogelijk ondersteuning te verlenen.

We willen allerlei leuke activiteiten organiseren, waarbij de eigenaren net zoveel plezier hebben als de beardies. Ook de kinderen worden hierbij niet vergeten.

Leuke ideeën zijn van harte welkom.
 

Fokkers, aangesloten bij BCH:

Fokkers die lid zijn van BCH kunnen hun pupkopers aanmelden voor een gratis lidmaatschap tot eind 2018.
Ga hiervoor naar het online lidmaatschapsformulier en vul de gegevens van de puppenkoper in.
Bij het soort lidmaatschap kunt u aanvinken dat deze aangebracht is door de fokker.


Pupinfo

Om in aanmerking te komen voor pupinfo willen wij u erop wijzen dat voor er pupinfo verleend wordt de benodigde formulieren, te weten stamboom, uitslagen shows van een door de RvB en/of FCI gereglementeerde expositie, kopie dekbericht RvB ed, binnen de termijn van 3 weken in het bezit dienen te zijn van de pupinfo. Ook van belang is dat alle papieren van de reu, op het moment van de dekking, aanwezig zijn.
 

Tevens verzoeken wij u, zodra u weet dat de teef drachtig is, dit aan ons door te geven. Dit geldt uiteraard ook voor de geboorteaangifte. Na de geboorte graag wekelijks doorgeven hoeveel puppen u beschikbaar heeft.

Voor onze pupinfo en u als fokker is het belangrijk dat deze informatie tijdig doorgegeven kan worden aan de webmaster, zodat wij onze website up to date kunnen houden.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
 

Yvette Beunk
Pupinfo BCH

pupinfo@beardedcollieholland.nl
Dekmelding

 


Beardie in het asiel
We zijn geschrokken van het feit dat het toch nog voorkomt dat, zoals recentelijk is gebleken, een Bearded Collie in het asiel beland. Naar onze mening hoort een beardie met zijn/haar zachte karakter hier zeer beslist niet thuis. Gelukkig heeft deze knul, na 3 weken doorgebracht te hebben in het asiel, een heel goed tehuis gevonden bij Ronan en Tineke.
We willen onze leden en niet-leden vragen of zij, zodra zij zoiets tegenkomen, dit aan ons willen melden.
Om dit soort ellende te voorkomen is het mogelijk om een herplaatser gratis bij ons aan te melden. Wij zullen er met alle liefde zorg voor dragen om deze, in overleg met de eigenaar, zo goed mogelijk te plaatsen.

 


 

 


Wandeling Pettemerbos 29 apil 2018

Online inschrijven
 
Kampioensclubmatch BCH 27 mei 2018
Inschrijfformulier PDF
Online inschrijfformulier NL
Online inschrijfformulier DLD/FR/GB

 
Voor onze nieuwsbrief zoeken wij redactieleden
Aanmeldingen bij voorzitter@beardedcollieholland.nl

Foto's nieuwjaarswandeling Soesterduinen 7 jan 2018

 
Belevenissen van een beardie in Rotterdam
Charlotte's logeerpartij in Rotterdam
activiteiten
(zie ook agenda)
  2018
07-jan-18 Nieuwjaarswandeling Soesterduinen
17-mrt-18 ALV te Ede
25-mrt-18 Wandeling Emmeloord Castelynsplas en Wellerwaard
Aanvang: 13:00 uur
29-apr-18
Wandeling Petten
Aanvang 10:30 uur
 
27-mei-18 Kampioensclubmatch BCH
Keurmeester: Mr. David Hyde (UK)

24-jun-18 Inventarisatie/jongehondendag
Keurmeester:
Inventarisatie: Anita van Bussel
Jonge honden: Coby van Kessel

Deze dag gaat alleen door bij voldoende inschrijvingen.

07-okt-18 Beardievriendendag Hoendeloo/Sport-, speldag en fundag
 
ZooEasy
Al enige tijd houdt BCH zich bezig met het programma ZooEasy. Hiermee is het mogelijk, als service naar onze leden, het inteeltcoëfficiënt en AVK van een combinatie reu/teef te berekenen. De Pilot is met dank aan onze leden inmiddels achter de rug.
Onze leden kunnen uiteraard gratis van deze service gebruik blijven maken. Degenen die geen lid zijn en ook graag gebruik maken hiervan kunnen tegen een geringe vergoeding van €2,50 per combinatie
het inteeltcoëfficiënt en AVK laten berekenen.
Heeft u vragen cq opmerkingen dan kunt u deze stellen aan
Els Vet via email zooeasy@beardedcollieholland.nl .
De aanvraag kunt u indienen op voorgenoemd emailadres of via het invulformulier op de website:  http://www.beardedcollieholland.nl/forms/ZooEasy/ZooEasy.php

 
BeardieShop
Vanaf heden verkopen wij Beardiespeldjes in de vorm van strikjes, rechte speldjes en babyspeldjes.
Ga hiervoor naar onze BeardieShop.


 
Foto's activiteiten 2017
Foto's Vriendendag Hoenderloo 15 oktober 2017


 
Foto's Strandwandeling Noordwijk 9 september 2017
Filmpje

Foto's wandeling Purmerbos op 28 juli 2017

Uitslagen Kampioensclubmatch 2017 BCH


Clubkampioen en Reserve Clubkampioen

Officiële foto's met dank aan Janet de Graas

Foto's

 

Wij zijn ingeschreven bij de KvK te Utrecht onder nr. 64353699
Rekeningnr/IBAN: NL98INGB0007065094 t.n.v. B.C.H.
BIC: INGBNL2A


Copyright © 2018 Bearded Collie Holland

 

 

weebly analytics